Licenciamento CC

O contido destas páxinas é propiedade de Rosa María Nóvoa Vázquez.

Nembargantes, vostede é libre de compartir, copiar, distribuir, executar e comunicar públicamente a obra baixo as seguintes condicións:

- Atribución: debe de recoñecer os créditos da obra da maneira especificada polo polo autor ou licenciante, pero non dunha maneira que suxira q ten o seu apoio ou que apoia o uso que vostede faga da súa obra.
- Non comercial: non pode utilizar esta obra para fines comerciais.
- Sen obras derivadas: non se pode alterar, transformar ou xerar unha obra derivada a partires desta obra.

Entendendo que:
- Renuncia: Algunha destas condicións pode non aplicarse se se obtén o permiso do titular dos dereitos de autor.
- Dominio público: cando a obra o algún dos seus elementos se atope en dominio público segundo a lei vixente aplicable, esta situación non quedará afectada pola licenza.
- Outros dereitos: os dereitos seguintes non quedan afectados pola licenza de ningún xeito:
   - Os dereitos derivados dos usos lexítimos ou outras limitacións recoñecidas pola lei non se ven afectados polo anterior.
   - Os dereitos morais do autor.
   - Dereitos que poden ostentar outras persoas sobre a propria obra ou o seu uso, como por exemplo os dereitos de imaxe e de privacidade.

Aviso: ao reutilizar ou distribuir a obra, ten que deixar moi claro os termos da licenza de esta obra. A mellor forma de facelo é enlzar á seguinte páxina web: LICENZA Creative CommonsPoesías, fotografías e textos en xeral, agás onde se diga expresamente, de Rosa María Nóvoa Vázquez.


Fotografía: Emilio Romanos